"ersätt alla konstanter
med variabler"

      Igor Cronsioe   arkitekt / designer SIR

Living Design/Living Art Center


Jag är ganska bra på improvisation och konsten
att hitta genvägar i fyrkantiga system. Som konsult
är jag användbar för att skapa öppningar i låsta
lägen och kan även bidra till nytänkande och vidgade
vyer. Min designfilosofi är att alla bör vara delaktiga
i den miljö vi skapar omkring oss. Med bra verktyg och
utrustning och ett öppet förhållningssätt blir det
gemensamma resultatet en miljö som lever, och som
tål förändringar. Kvalitén på en inredning visar sig
när den är i funktion och speglar de människor som
nyttjar den.

Senaste projekt:
2008


info@archaid.se